Over Gasunie in Zuidwending

Gasunie in Zuidwending

Excursie naar de nieuwe ondergrondse gasopslaginstallatie van de Gasunie in Zuidwending.

Programma

 • Ontvangst met koffie en welkom bij EnergyStock BV in Zuidwending
 • Presentatie van de technical manager Robbert van der Pluim en de mijnbouw specialist Patrick Roordink over wie wij zijn, wat we doen met de nadruk op de technische installatie inclusief de cavernes.
 • Rondleiding over de installatie. Voor de noodzakelijke persoonlijk beschermende middelen zoals werkschoenen, overall, bril en helm wordt gezorgd.
 • Discussie met afsluitende vragenronde
 • Afsluiting

Korte samenvatting excursievoorwaarden:

 • EnergyStock BV en de Groningse Chemische Kring zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen, die u mochten overkomen door het niet opvolgen van aanwijzingen van EnergyStock medewerkers en/of door onvoorzichtigheid van uw kant.
 • Aanwijzingen en instructies van de rondleider dienen stipt opgevolgd te worden.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming apparatuur aan te raken.
 • De op het complex door middel van veiligheidssignalering aangegeven verplichtingen moeten in acht genomen worden.
 • De deelnemers betreden het terrein, opstallen en installaties op eigen risico.
 • Deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

 De maximale groepsgrootte voor deze excursie bedraagt 20 personen. Deelname is volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk dinsdag 13 september bij de secretaris, Dr. K. Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-5348934) of per post (Spoorlaan 31, 9753 HV Haren).

Aardgasbuffer Zuidwending

In Zuidwending ligt een aardgasopslag in ondergrondse zoutlagen. EnergyStock B.V. (een 100% dochter van Gasunie) heeft hier vijf cavernes en een bovengrondse installatie in gebruik. Het aardgas in de cavernes wordt voornamelijk gebruikt om het verschil tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas op te vangen. Aardgasbuffer Zuidwending draagt op die manier bij aan het comfort van vrijwel iedereen. Bij het realiseren van de cavernes werkt EnergyStock B.V. nauw samen met AkzoNobel.

EnergyStock: de kracht van flexibiliteit
De ondergrondse gasopslag van EnergyStock is bedoeld voor flexibiliteit tijdens de dag en is een klasse apart ten opzichte van traditionele gasopslagfaciliteiten in Europa. EnergyStock beschikt over de snelste gasopslagfaciliteit ter wereld met aanzienlijk meer cycli per jaar dan de traditionele faciliteiten die voornamelijk seizoens- of piekpatronen opvangen. Met ongeëvenaarde injectie- en uitzendspecificaties, hoge omloopsnelheden en een schakeltijd van send-in tot send-out (en vice versa) van minder dan 15 minuten, is EnergyStock het enige bedrijf in Europa dat die snelle respons kan bieden die nodig is om tegemoet te komen aan de wisselende patronen van de nieuwe energiewereld: flexibiliteit tijdens de dag en beschikbaar on demand.

Website: www.energystock.com