Over Fotovoltaïsche conversie: wetenschap en technologie voor de eeuw van de zon

Fotovoltaïsche conversie: wetenschap en technologie voor de eeuw van de zon

Avondlezing door prof.dr. Wim Sinke georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Fotovoltaïsche conversie:
wetenschap en technologie voor de eeuw van de zon

Samenvatting
Zonnestroom (fotovoltaïsche zonne-energie, ofwel PV) heeft in de afgelopen decennia een indrukkende ontwikkeling doorgemaakt in termen van rendement, kosten en marktomvang. De verwachting is dat kort na 2020 een terawatt-piek aan systemen zal zijn geïnstalleerd. PV is echter nog lang niet uitontwikkeld. Sterker nog, het echte werk moet nog beginnen en dat brengt enorme uitdagingen met zich mee in termen wetenschap, technologie, toepassing, duurzaamheid en meer. Wat is bereikt en wat staat ons nog te doen? Op die vragen probeert deze lezing antwoorden te geven.

Verkorte loopbaanbeschrijving van Prof. Dr. W.C. Sinke
Wim  Sinke (1955) is Manager Programmaontwikkeling bij ECN Solar Energy in Petten. Hij is tevens bestuurslid van de TKI Urban Energy, de nationale publiek-private samenwerking voor energie-innovaties in de gebouwde omgeving, inclusief zonne-energie. Daarnaast is hij co-chairman van het European Technology & Innovation Platform Photovoltaics (ETIP PV), deeltijdhoogleraar Photovoltaic Energy Conversion aan de Universiteit van Amsterdam en als gastmedewerker verbonden aan onderzoekinstituut AMOLF.
Wim Sinke studeerde experimentele natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en deed van 1981 tot 1985 promotieonderzoek op het gebied van zonnecellen bij het FOM-Instituut AMOLF in Amsterdam.  Vervolgens werkte hij als postdoc bij het Hitachi Central Research Laboratory in Tokyo en enkele jaren als groepsleider bij AMOLF alvorens in 1990 bij ECN in dienst te treden om het onderzoeksprogramma op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie (PV) op te zetten.
Voor zijn onderzoek aan zonnecellen en zijn bijdragen aan ontwikkeling en toepassing van PV ontving hij 1992 de Jacob Kistemakerprijs van de Stichting FOM, in 1998 de NOZ-PV Prijs van Novem, in 1999 de Koninklijke/Shell Prijs voor Duurzame Ontwikkeling en Energie en in 2011 de prestigieuze European Becquerel Prize. In 2015 werd hij voor zijn verdiensten op het gebied van zonne-energie benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.