Over En ineens was er weer een nieuw virus

En ineens was er weer een nieuw virus

Avondlezing door prof.dr. H.M.G Niesters, georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Georganiseerd als Teams-meeting.

Samenvatting
Virussen kennen we al heel lang, maar regelmatig komt er nog een nieuwe speler in het veld opduiken. We hebben nu al ruim een half jaar een nieuw virus onder ons, het SARS2 coronavirus. En ook de veroorzaker van een pandemie, een wereldwijde uitbraak. We kennen natuurlijk al langer voorbeelden van pandemieën of grote epidemieën, zoals de Spaanse griep, de Hong Kong griep, maar ook de Zwarte dood. En het SARS1 coronavirus hebben we al eerder meegemaakt in 2003.
Maar het SARS2 coronavirus is een hardnekkige tegenstander.  Verspreiding gaat razendsnel omdat wij ons ook zelf meer verplaatsen. Het virus veroorzaakt een grote ziektelast en behandeling staat nog in de kinderschoenen. Er is ook geen vaccin beschikbaar.
We dachten virussen onder controle te hebben. Mazelen, pokken en polio bijvoorbeeld kunnen we goed bestrijden en zijn deels zelfs al helemaal verdwenen. Maar toch! We wonen dicht bij elkaar in steeds grotere steden. We reizen veel over de hele wereld, en we hebben   globaal een veel intensievere veehouderij.
Virologen hebben ook nooit een echte pandemie meegemaakt. En een pandemie van het huidige formaat komt gelukkig zelden voor. Met de kennis van nu moeten we dit nieuwe virus gaan verslaan!
Er zal een overzicht worden gegeven wat de huidige stand van zaken is. Waar komt het virus vandaan? Hoe lang gaat dit duren? Wat weten we wel en wat weten we ook niet? En komt er een vaccin dat ons gaat beschermen?

Loopbaanbeschrijving van prof.dr. H.G.M. (Bert) Niesters
GCK-Niesters.jpgBert Niesters (1958) is hoogleraar en directeur van het laboratorium voor Klinische Virologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen in Nederland. Hij is actief betrokken geweest bij de implementatie en ontwikkeling van moleculaire technologieën in de klinische virologie. Sinds kort richt hij zijn interesse zowel op snelle regionale epidemiologie (REGIOTYPE), Middleware oplossingen (FlowG), als op de kosten-baten van point-of-impact moleculaire testen. Bijzondere belangstelling is er voor het vergroten van het bewustzijn voor het ontdekken van Enterovirus D68 en de relatie met acute flaccid myelitis (AFM). Sinds 2017 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van QCMD. Hij is hoofd-auditor en technisch beoordelaar voor de Nederlandse Raad van Accreditatie (ISO15189, 22870) en co-hoofdredacteur van de “Journal of Clinical Virology”. Hij is (co) auteur van meer dan 250 papers, hoofdstukken en “reviews”. Voor zijn gehele werk ontving hij in 2016 de “Ed Nowakowski Senior Memorial Clinical Virology Award” van de Pan American Society for Clinical Virology. 

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.

Prijzen

Vanwege de aanscherping in de huidige corona-regels heeft het bestuur besloten om in ieder geval  in november en december geen fysieke bijeenkomsten meer te beleggen. De presentaties van donderdagavond 12 november en donderdagavond 10 december zullen daarom worden gestreamd.
De streaming loopt via Microsoft Teams. Men hoeft hiertoe geen aparte software op z’n computer te installeren, je kunt eenvoudig de website versie gebruiken. Belangstellenden kunnen zich per e-mail bij de secretaris (kommer.brunt@planet.nl) aanmelden. Zo lang er nog capaciteit beschikbaar is, zal de aanvrager een link krijgen toegestuurd waarmee u donderdagavond 12 november as. om 20:00 uur kunt inloggen.
U wordt verzocht om tijdens de streaming uw microfoon uit te zetten om allerlei stoor- en achtergrondgeluiden te voorkomen. En omdat we veel belangstellenden verwachten verzoeken we u ook om tijdens de streaming uw camera uit te zetten. Video beelden vragen heel veel capaciteit van de verbinding en kunnen daarmee de kwaliteit van de presentatie negatief beïnvloeden.