Over Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

Avondlezing door Meine Smit georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Duurzame landbouw
"Een systeem waar meer energie in gaat dan er uit komt, komt uiteindelijk tot stilstand"

Samenvatting
Is de landbouw in Nederland zo effici"ent productief en renderend als aangenomen wordt?
Zal de Nederlandse landbouw ook in de toekomst als landbouwexporteur wereldspeler kunneb blijven?

GCK-SMitOp basis van uitvoerig en gedegen onderzoek brengt Meino Smit in kaart met welke inzet van land, energie en grondstoffen de landbouw in Nederland functioneert. Daaruit wordt onontkoombaar duidelijk dat het huidige landbouwsysteem onhoudbaar is: het is tijd voor een grondige herbezinning op de toekomst van de landbouw! Een duurzame landbouw berust op een kringloop waarin mens, dier, plant en aarde met elkaar in balans zijn. Dat vergt een andere inzet van energie, grondstoffen, land, kapitaal en arbeid, zoals de auteur laat zien in de laatste hoofdstukken, waarin hij aangeeft wat er nodig is om de landbouw toekomstbestendig te maken.

Eerder publiceerde Meino Smit zijn proefschrift De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw 1950-2015-2040 (Wageningen University, 2018).

Korte loopbaanbeschrijving van Dr. Ir. Meino J. Smit
Meino Smit is afgestudeerd en gepromoveerd aan de WUR .
Hij heeft gewerkt bij twee grote adviesbureau’s, een drinkwaterbedrijf en een waterschap.
Thans is hij nog werkzaam als landbouwer.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl of kommer.brunt@planet.nl.

Prijzen

De lezing vindt plaats in het Sociaal Cultureel Centrum ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren, telefoon 050 - 533 95 60 (tevens ingang aan de Kerkstraat naast de oude lagere school en via de lift in de parkeergarage Voorhorst).

Voldoende parkeergelegenheid in de parkeergarage Voorhorst (te bereiken via de Hortuslaan) van het winkelcentrum de Brinkhorst en bij het Haderaplein achter het gemeentehuis Haren.