Over De onstuitbare opmars van zonne-energie

De onstuitbare opmars van zonne-energie

Avondlezing door prof.dr. J.C. Hummelen, georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Samenvatting
We hebben geen andere optie voor ons nageslacht dan het zo snel mogelijk minimaliseren van het gebruik van fossiele brandstoffen. Wind en vooral zon zijn de beste opties voor duurzame (elektrische) energie. De ontwikkelingen op het gebied van fotovoltaïsche (PV) zonne-energie zijn stormachtig geweest, de laatste 10 jaar. De potentie van PV is enorm en het is waarschijnlijk dat de wereld er wat energievoorziening betreft de komende tientallen jaren echt heel anders uit gaat zien, met PV uiteindelijk in een belangrijke, zo niet de hoofdrol. Kan dat wel? Ook voor Nederland? Wat heb je dan aan ruimte nodig? Is het niet (veel) te duur? Wordt dat niet erg lelijk? Of, van de positieve kant gezien: wat zijn dan de mogelijkheden, nu en in de toekomst? Wat gebeurt er elders waar we van kunnen leren? Hoe gaat dat allemaal in de praktijk, in Nederland? Wat houdt ons tegen? Zou de provincie Groningen een speciale rol kunnen spelen? Hoe kan je lokaal aan de slag? Met deze lezing probeer ik u een stoomcursus te geven waarbij ik u ten eerste informeer, af en toe verbluf, vrolijk stem en hopelijk inspireer om actief mee te werken aan de energietransitie.

Loopbaan  Kees Hummelen
Prof. Dr. Kees (J.C.) Hummelen is werkzaam als hoogleraar Chemie van moleculaire materialen binnen het Stratingh Institute for Chemistry aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was de afgelopen vier jaar tevens wetenschappelijk directeur van dat instituut. Het onderzoek binnen zijn groep is voornamelijk gericht op de ontwikkeling van nieuwe organische materialen voor toekomstige fotovoltaïsche zonnecellen. Hij is leider van de nationale FOM focusgroep ‘Next Generation Organic Photovoltaics”, waarin vijf RuG onderzoeksgroepen nauw samenwerken om tot nog betere zonneceltechnologieën te komen. Hij is medeoprichter en CEO van Solenne BV te Groningen. Naast het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van zonne-energie is hij meer recent geïnteresseerd geraakt in de ontwikkeling van gemeenschappelijke decentrale duurzame elektriciteitsproductie door lokale burgers in coöperatief verband. Hij is initiatiefnemer van Zonnewal Oostwold en mede-oprichter van de bijbehorende  EnergieCoöperatie Oostwold (ECO). Hummelen is een fervent voorstander van een snelle en ingrijpende omwenteling naar elektriciteitsproductie uit zonlicht, inclusief bijpassende netwerken, faciliterende regelgeving en de ontwikkeling van efficiënte opslagmogelijkheden. Hij ziet de energieprovincie Groningen als de plek bij uitstek om hier een voortrekkersrol in te vervullen.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.