Over Kunnen we leven maken in het lab?

Kunnen we leven maken in het lab?

Avondlezing door prof.dr. Sijbren Otto georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Kunnen we leven maken in het lab?

Samenvatting
Hoe leven kan ontstaan uit levenloze materie is een van de meest intrigerende vragen in de hedendaagse wetenschap. Naar alle waarschijnlijkheid is het leven, zoals we dit nu op aarde kennen, zo’n 3.8 miljard jaar geleden spontaan ontstaan uit een soep van allerlei (an)organische verbindingen. Hoe dit ontstaan precies verliep is nog in hoge mate onduidelijk, doordat we nog erg weinig weten over de geochemische processen die zich zo lang geleden op aarde afspeelden. We weten echter wel steeds meer over hoe het leven nu functioneert, met name ook op moleculair niveau. Alle huidig bekende levensvormen rusten op drie pijlers: replicatie (organismen reproduceren zich continu), compartmentalisatie (organismen zijn afgescheiden van hun omgeving) en metabolisme (organismen zijn in staat materiaal en energie uit hun omgeving te gebruiken om interne processen in gang te houden). Kunnen we in het lab nieuwe vormen van leven maken door systemen te bouwen die deze drie pijlers in zich verenigen? En kunnen deze systemen verder evolueren? In deze lezing zal ik een overzicht geven van de uitdagingen die deze vragen met zich mee brengen en uitleggen hoe ver we inmiddels zijn gevorderd met het maken van leven in het lab.

Verkorte loopbaanbeschrijving van prof.dr. Sijbren Otto
GCK-OttoSijbren Otto is geboren in Groningen, opgegroeid in Drenthe en in 1998 cum laude gepromoveerd aan de universiteit van Groningen. Daarna is hij actief geweest als postdoc onderzoeker in de VS (Lehigh University, Bethlehem, PA) en het Verenigd Koninkrijk (Cambridge University). In Cambridge is hij ook in 2001 zijn eigen onderzoeksgroep begonnen. In 2009 is hij teruggekeerd naar de Rijksuniversiteit Groningen waar hij nu hoogleraar systeemchemie is.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl of kommer.brunt@planet.nl.

Prijzen

De lezing vindt plaats in het Sociaal Cultureel Centrum ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren, telefoon 050 - 533 95 60 (tevens ingang aan de Kerkstraat naast de oude lagere school en via de lift in de parkeergarage Voorhorst).

Voldoende parkeergelegenheid in de parkeergarage Voorhorst (te bereiken via de Hortuslaan) van het winkelcentrum de Brinkhorst en bij het Haderaplein achter het gemeentehuis Haren.