Over Kaasboerderij Kaaslust

Kaasboerderij Kaaslust

Excursie georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Samenvatting

Programma:

  • Ontvangst met koffie en koek
  • Rondleiding door de kaasboerderij
  • Kaasproeverij
  • Afsluiting

Aan deze excursie zijn kosten verbonden. Per deelnemer wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,= die ter plekke betaald kan worden bij de penningmeester

Korte samenvatting excursievoorwaarden:

  • Kaasboerderij Kaaslust en de Groningse Chemische Kring zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen, die u mochten overkomen door het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers en/of door onvoorzichtigheid van uw kant.
  • Aanwijzingen en instructies van de rondleider dienen stipt opgevolgd te worden.
  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming apparatuur aan te raken.
  • De op het complex door middel van veiligheidssignalering aangegeven verplichtingen moeten in acht genomen worden.
  • De deelnemers betreden het terrein, opstallen en installaties op eigen risico.
  • Deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

De maximale groepsgrootte voor deze excursie bedraagt 20 personen. Deelname is volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk maandag 15 mei bij de secretaris, Dr. K. Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-5348934) of per post (Spoorlaan 31, 9753HV Haren).


Generaal Johannes van den Bosch richt in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid op. In Drenthe laat hij boerderijen bouwen waar arme gezinnen een nieuw leven kunnen beginnen als boer.

De kaasmakerij van Kaaslust is gevestigd in de oorspronkelijke zuivelfabriek van landbouwkolonie Veenhuizen. Deze kolonie is opgericht in 1823 als onderdeel van de Maatschappij van Weldadigheid. Kaaslust zet daar de maatschappelijk verantwoorde traditie van generaal Van den Bosch voort. Want eerlijk smaakt heerlijk.


Kaaslust is een ambachtelijke kaasmakerij, gevestigd in de gerestaureerde zuivelfabriek van Veenhuizen. Een voormalige kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid, door UNESCO genomineerd als werelderfgoed. Kom en ervaar het zelf

In 2010 is de voormalige zuivelfabriek van Veenhuizen gerestaureerd en ingericht voor de ambachtelijke bereiding van kaas.

Wij bieden een uitgebreide rondleiding en kaasproeverij aan. Tijdens deze rondleiding wordt u meegenomen in de geschiedenis van Veenhuizen en beleeft u het kaasmaakproces van dichtbij. Tot slot proeft u acht van onze heerlijke kazen terwijl er uitleg gegeven wordt over bijvoorbeeld het rijpingsproces.

Schematische routebeschrijving

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.