Over Warmte en koude opslag in de bodem

Warmte en koude opslag in de bodem

Avondlezing georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Warmte en koude opslag in de bodem

De lezing wordt voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering

Samenvatting
De bodem is en blijft onze bron van energie De gasvondst in de bodem onder Slochteren in 1959 leidde tot een energierevolutie in de energievoorziening van Nederland. In minder dan 10 jaar tijd verdrong het schone aardgas de kolen, petroleum, stadsgas en huisbrandolie. Nog geen 60 jaar later is de volgende energie transitie begonnen. Een transitie waarbij opnieuw de bodem een belangrijke rol speelt.  Ditmaal wordt de bodem gebruikt als directe leverancier van warmte (geothermie) of als opslag van warmte (Warmte koude opslag: WKO). 

Ook nu spelen lokale overheden een belangrijke rol in de energietransitie. In de stad Groningen hebben de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen in 2014 het warmtebedrijf ‘WarmteStad’ opgericht.  WarmteStad levert warmte uit duurzame warmtebronnen zoals biomassa en bodemenergie. 

De techniek voor WKO is vrijwel identiek aan de bronnen waarmee het Waterbedrijf het overgrote deel van haar drinkwater produceert. Het Waterbedrijf levert de kennis en kunde over het beheer van de bronnen, leidingen en klanten. Inmiddels levert WarmteStad in 4 WKO projecten aan meer dan 1000 huishoudelijke en zakelijke klanten duurzame warmte en koeling.

Afgelopen najaar is WarmteStad voorlopig gestopt met het project geothermie. Geothermie was de beoogde bron waarmee heet water op 3,5 km diepte zou zorgen voor warmtelevering aan 10.000 huishoudens. Mede door gebrekkige wet en regelgeving resulteerde de landelijke koploperspositie van WarmteStad bij de ontwikkeling van deze warmtebron in een hevige aanvaring met de verantwoordelijk toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SODM). De verzamelde kennis rondom geothermie wordt nu door de gemeente Groningen gebruikt in de ontwikkeling van landelijk beleid en wetgeving rondom geothermie. 

Loopbaan Hans Mulder en Theo Venema
Hans Mulder (1973, HTS-AOT) en Theo Venema (1966, HTS-WTB), werken voor Waterbedrijf Groningen en zijn al voor de start van WarmteStad betrokken bij de WKO projecten en het geothermieproject. Hans Mulder heeft zich als Process Engineer gespecialiseerd in WKO, Theo Venema is als manager Business Development nauw betrokken geweest bij het geothermie project.

Sprekers
Theo Venema Hans Mulder

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.