Over Water, het blauwe goud

Water, het blauwe goud

Avondlezing georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Samenvatting
WLN is water in de breedste zin van het woord. Begonnen als drinkwaterlaboratorium, heeft WLN zich afgelopen decennia ontwikkeld tot een hoogwaardig centrum voor waterkwaliteit en watertechnologie, waar onderzoek en praktijk samenkomen. WLN heeft biologische, chemische en technologische expertise in huis, een unieke combinatie die resulteert in een breed dienstenpakket op het gebied van waterkwaliteitsmonitoring, waterkwaliteitsbeheer en waterbehandeling. Hierbij is de maatschappelijke relevantie van water en het vooroplopen in nieuwe ontwikkelingen ons op het lijf geschreven. En, niet onbelangrijk, WLN is een hartstikke leuk bedrijf om bij te werken met circa 70 medewerkers. Klein genoeg om elkaar goed te kennen en groot genoeg om een bepalende speler te zijn op haar vakgebied in de noordelijke helft van Nederland.

Graag wil ik uw leden meenemen in de ontwikkelingen, waarmee WLN te maken heeft. Ontwikkelingen, die zeer sterk gekoppeld zijn aan het continue bereiding van een goede drinkwater kwaliteit, ook in de toekomst. Maar ook ontwikkelingen in onze omgeving, zoals de bereiding van hoogwaardig industriewater ‘op maat’ en waterkwaliteitsaspecten binnen de waterketen. De volgende onderwerpen wil ik aan stippen:

  • Drinkwater bereiding is onze basis! WLN is de ogen en oren van beide drinkwaterbedrijven in Noord-NL. Het waterkwaliteitsgeweten! Dit houdt niet alleen in dat WLN zorgdraagt voor de dagelijkse controle, maar ook oog heeft voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biologische en chemische ontwikkelingen, datatechnologie en technologieën die worden toegepast in de drinkwaterbereiding. WLN werkt hierbij nauw samen met kennispartners;
  • Medicijnresten in de waterketen zijn momenteel hot-topic. Dit vereist goede samenwerking met alle waterketenpartners, zoals gemeenten, waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven en ook andere grond/water gebruikers. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik zal uw meenemen in de lopende ontwikkelingen;
  • Maximale inzet van hoogwaardig grondwater voor de drinkwaterbereiding heeft er toe geleid dat Waterbedrijf Groningen en WMD ervoor hebben gekozen ook industrieën industriewater te leveren, zodat deze industrieën (niet meer) gebruik maken van drinkwater. Ik zal enkele voorbeelden bespreken;
  • Water en Energie zijn momenteel steeds belangrijkere ontwikkelingen. Voor bijvoorbeeld de Waterstofproductie is ultra puur water nodig. Met de bereiding hiervan heeft WLN bijna 10 jaar ervaring opgedaan bij de industriewaterproductie voor de NAM in Emmen/Schoonebeek. Daarnaast biedt de constante temperatuur van grondwater een mooie basis om huizen of complexen te verwarmen. Ook hierop wil ik kort ingaan;

Mijn voorstel is om voor de pauze in te gaan op de kwaliteitsaspecten rond drinkwaterbereiding en bijkomende ontwikkelingen en na de pauze in te gaan op de nevenactiviteiten, zoals Industriewater en Water&Energie.

Beknopte loopbaan beschrijving
Ir. Hilde D.M. Prummel (1970) is directeur bij het WLN. Na haar opleiding Milieukunde (specialisme water) heeft ze aan de Landbouw Universiteit Wageningen milieu technologie gestudeerd met als specialisme afvalwaterbehandeling. Nadien is ze werkzaam geweest als adviseur industrieel afvalwater bij Arcadis IMD, als waterdeskundige bij Centrilab B.V., diverse functies St. Waterlaboratorium Noord (technoloog, manager en vervolgens adjunct-directeur). Sinds 2011 is ze werkzaam als directeur bij het Waterlaboratorium Noord (nu afgekort met WLN B.V.). Daarnaast bekleedt ze verschillende nevenfuncties zoals thema manager biofilms bij WETSUS, lid van de raad van toezicht bij Centre of Expertise Water technology, bestuurslid Centrum van Innovatief Vakmanschap, Voorzitter CEN TC164/WG3 Effect of materials in contact with drinking water en adviseur bij het Indonesisch zuster-laboratorium PT WLN in Manado, Bogor en Makassar.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.