Over Holthausen Groep

Holthausen Groep

Excursie georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Samenvatting en programma

Excursie naar de firma Holthausen in Hoogezand waar bedrijfsvoertuigen en autobussen al worden omgebouwd om in plaats van diesel op waterstof te rijden.

Programma
15:00 uur Ontvangst
15:15 uur Presentatie over de activiteiten van de Holthausen Group
15:35 uur Presentatie over de mogelijkheden en moeilijkheden van de inbouw van een brandstofcel in bestaande (diesel?) voertuigen
16:00 uur Rondleiding
17:00 uur Discussie met afsluitende vragenronde
17:30 uur Sluiting

Korte samenvatting excursievoorwaarden:

  • Holthausen Group en de Groningse Chemische Kring zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen, die u mochten overkomen door het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers en/of door onvoorzichtigheid van uw kant.
  • Aanwijzingen en instructies van de rondleider dienen stipt opgevolgd te worden.
  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming apparatuur aan te raken.
  • De op het complex door middel van veiligheidssignalering aangegeven verplichtingen moeten in acht genomen worden.
  • De deelnemers betreden het terrein, opstallen en installaties op eigen risico.
  • Deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

De maximale groepsgrootte voor deze excursie bedraagt 20 personen. Deelname is volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk woensdag 8 mei bij de secretaris, Dr. K. Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-5348934) of per post (Spoorlaan 31, 9753HV Haren).

Over het Holthausen Clean Technology

wij maken voertuigen en apparaten duurzaam met behulp van waterstof technologie

Waterstof heeft veel potentie en de mogelijkheden zijn nagenoeg grenzeloos. Waterstof geproduceerd middels elektrolyse, maakt zero emissie mobiliteit mogelijk. De stroom die dan gebruikt wordt, moet wel afkomstig zijn van zon of wind.

Bij het Holthausen Clean Technology bouwen we voertuigen en apparatuur als stroom aggregaten back-up power systemen om met behulp van brandstofcellen en elektromotoren. Een dergelijk systeem wordt gevoed met waterstof, dat veilig opgeslagen zit in cylinders.

Dochteronderneming Clean Technology vertienvoudigt de capaciteit om voertuigen om te bouwen voor het gebruik van waterstof als brandstof : van vijftig naar vijfhonderd per jaar. Voor de uitbreiding wordt nabij het bestaande onderkomen aan de Transportweg aan de Productieweg een hal van zo’n 2500 vierkante meter aangepast.

Algemeen directeur Stefan Holthausen denkt zo’n vijftien nieuwe personeelsleden aan te nemen. ,,We gaan van de fase van het pionieren opschalen naar productie.”

Holthausen trok recent wereldwijd de aandacht met onder meer de veegmachine en de Tesla die het bedrijf ombouwde tot de waterstof-auto Hesla.

Holthausen: ,,Honderden gemeenten in de wereld hebben ons al benaderd: San Francisco, Barcelona, Madrid, Rome, plaatsen in Australië en India. Ze wilden wel honderden van die straatvegers bestellen. Maar we hebben gezegd: Dat gaat ons even te snel.” Het bedrijf bedient vooralsnog alleen de vraag van klanten uit Nederland en de aangrenzende landen.

Holthausen onderscheidt voor Clean Technology drie soorten klussen. Het bedrijf voorziet onder meer elektrische bestelwagens met een bereik van 100 kilometer van waterstoftechniek (een zogeheten range-extender) waarmee de auto 300 tot 400 kilometer kan rijden. Het tweede type karwei noemt Holthausen het ‘retro-fit’ maken van voertuigen; bestaande vehikels leeg halen en voorzien van een waterstofmotor. Holthausen: ,,Daarnaast komen er allerlei bijzondere verzoeken: voor de ombouw van een vliegtuigje dat op Eelde vliegt of een schip dat op de Waddenzee vaart. Dat soort dingen.”

Holthausen trekt vooral bij overheden en bedrijven met grote wagenparken de aandacht. Als de ondernemer spreekt over voertuigen, duidt hij daarmee een breed scala van vehikels aan: straatvegers, vuilniswagens, bussen, hovenierswagens, bestelauto’s... ,,Je ziet dat veel gemeenten hun verantwoordelijkheid voor de klimaatdoelen nemen. Dat doen ze ook door eisen te stellen in hun aanbestedingen. Daarom hebben bedrijven ook belangstelling. Maar het zijn ook ondernemingen die hun verantwoordelijkheid voor het klimaat nemen.”

De samenwerking met de gemeente Groningen staat veelal model voor de belangstellenden, waaronder de gemeente Amsterdam die in Hoogezand al een vuilnisauto liet ombouwen. Voor het wagenpark van Groningen produceert Holthausen momenteel bij het vulpunt bij de voormalige vuilstortplaats Woldjerspoor zelf groene waterstof met stroom van de 44.000 panelen van het zonnepark daar. Groningen heeft twee auto’s, de bezemwagen, twee binnenstadbusjes en een vuilnisauto rijden op waterstof.

Holthausen: ,,We kunnen natuurlijk niet voor één auto een vulpunt bouwen. Daar moeten veel meer auto’s gebruik van maken. We kijken per verzoek wat kan. Je kunt natuurlijk ook met een cluster van bedrijven iets ondernemen.”

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.

Prijzen

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk woensdag 8 mei bij de secretaris, Dr. K. Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-5348934) of per post (Spoorlaan 31, 9753 HV Haren).