Over Internationale normalisatie analytische methoden

Internationale normalisatie analytische methoden

de totstandkoming van de ISO 22184 / IDF 244,
bepaling van suikers in zuivelmatrices

Avondlezing door dr. Kommer Brunt georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Samenvatting
In deze presentatie zal worden ingegaan hoe een internationale norm voor een analytisch chemische bepaling tot stand komt. Vanuit Europees perspectief kunnen er drie verschillende normalisatie niveaus onderscheiden worden, namelijk nationaal, Europees en mondiaal niveau. Ieder land heeft zijn eigen Nationaal Normalisatie Organisatie/Instituut. Deze coördineren de nationale normalisatie. Deze nationale normalisatie instituten zijn weer de leden van de CEN (Comité Europée de Normalisation), ISO (International Standard Organization), IDF (International Dairy Federation), e.a. Naast deze organisaties hebben we ook nog de JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) die onder de paraplu van de Verenigde Naties werkt en de onafhankelijke AOAC, een van oorsprong Amerikaanse organisatie maar zo langzamerhand een zelfstandige internationaal opererende normalisatie organisatie.

Binnen ISO zijn een groot aantal Technical Committee’s (TC) actief, ieder op een specifiek terrein. In die TC’s zijn zowel de industrie als de instituten vertegenwoordigd. Via de nationale normalisatie kan aan de TC kenbaar gemaakt worden dat er behoefte is aan een analyse methode van een analyte in een specifieke matrix. Vaak gaat een dergelijk verzoek al gepaard met een voorgestelde analyse methode. De TC beslist uiteindelijk of het verzoek gehonoreerd wordt. Hiertoe moet een gedetailleerd analysevoorschrift in ISO format aan de TC worden voorgelegd ter beoordeling en commentaar. Vaak wordt hierbij door de verzoeker ook al een Single Laboratory Validation (SLV) rapportage gevoegd waarin aangetoond wordt dat de voorgestelde methode aan de eisen/wensen voldoet. Hierbij moet gedacht worden aan een geschikte concentratie traject, de lineairiteit, de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid, de selectiviteit en de recovery van de methode. Nadat alle commentaren tot tevredenheid van de TC zijn beantwoord, wordt een zogenaamde CD versie (Committee Draft) van het analyse protocol opgesteld. En tenslotte moet de CD versie van het protocol nog getest worden in een (internationale) Multi Laboratory Trial (MLT) waar de analysemethode zijn kwaliteit moet bewijzen. De ringtest moet conform ISO 5725 worden opgezet en statistisch worden uitgewerkt.

Aan de hand van de tot standkoming van de ISO 22184 / IDF 244 standaard methode voor de bepaling van suikers in zuivel matrices zal het traject besproken worden hoe een standaard methode tot stand komt, van voorstel voor een methode, de opzet en resultaten van de SLV, het opzetten van MLT en evaluatie van de MLT resultaten.

Verkorte loopbaanbeschrijving van Dr. K. Brunt
Kommer Brunt (1950) is educated in The Netherlands at Utrecht University  in Analytical Chemistry and at the Agricultural University Wageningen in Waste Water Purification. In 1980 received a PhD in Pharmaceutical Analyses at Groningen University.

Scientific career
1979 – 1985 Analytical Chemist at the Potato Processing Research Institute TNO.
1985 – 1998 Head of the Department Analytical Chemistry and Raw Materials of the Netherlands Institute for Carbohydrate Research TNO.
1998 – 2006 Product manager and project leader carbohydrate analyses at the TNO Nutrition and Food Research Institute.
2006 – 2013 Founder and scientific head of Eurofins Carbohydrate Competence Centre
2013 – Director and senior consultant of Rotating Disc B.V. for training and advice in carbohydrates and dietary fiber in food and feed.
2014 – Part time lecturer at the Hanze University of Applied Sciences, Department Life Sciences and Technology, Groningen.


Kommer Brunt is and has been active in both national (NEN) and international (ISO, CEN and AOAC) normalization of analytical methods of carbohydrates, dietary fiber and animal feeding stuffs. He is/was member of:
- ISO370/TC010 Starch (including derivatives and byproducts)
- ISO370/TC093 Animal feeding stuff
- CEN/TC327 animal feeding stuff
- AOAC Expert Review Panel of dietary starch
- Expert Review Panel SPIFAN for GOS and inulin/FOS

Kommer Brunt is member of merit of the Royal Dutch Chemical Society and Chairman of the regional section Groninger Chemical Society (Groningse Chemische Kring)

Kommer Brunt is author and/or co-author of over 70 scientific papers published in national and international scientific journals

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.