Over Hoe chemie kan leiden tot fundamentele inzichten in cel-materiaal interacties

Hoe chemie kan leiden tot fundamentele inzichten in cel-materiaal interacties

Avondlezing door dr. P. van Rijn, georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Samenvatting
Cellen interacteren met hun omgeving en reageren/adapteren op veranderingen. De componenten in de omgeving waar cellen normaal op reageren zijn oplosbare signaalmoleculen (cytokines), de aanwezigheid van en contact met andere cellen ofwel het type extracellulaire matrix waarin ze zich bevinden. Cellen reageren op al deze factoren simultaan en de verandering in gedrag hangt af van de sterkte van iedere individuele bijdrage.
Wanneer een implantaat of biomedisch device wordt gebruikt in het lichaam komt deze in contact met weefselcellen. Cellen interacteren met en reageren/adapteren op dit materiaal en altijd gaat dit tezamen met een immunologische reactie. Materialen hebben intrinsiek meerdere eigenschappen zoals chemische compositie, oppervlaktestructuur, mechanische eigenschappen en nog vele anderen. Ook op deze materiaaleigenschappen reageren cellen maar het is sterk de vraag welke eigenschap het meeste invloed heeft en hoe de gecombineerde eigenschappen het gedrag van de cellen beïnvloeden.
Om de gecombineerde invloeden van materiaaleigenschappen op cellen in kaart te brengen moeten honderden/duizenden experimenten worden gedaan indien diverse gecombineerde eigenschappen over een breed gebied bestudeerd moeten worden. Dit is tijdrovend, zeer kostbaar en ondoenlijk bij complexere situaties wanneer te biologische invloeden van cytokines dan wel andere cellen ook in de studies moet worden meegenomen. Om deze complexe studies te kunnen doen hebben we een nieuwe technologie ontwikkeld op basis van dubbel orthogonale gradiënten, waarbij 10.000 combinaties van drie materiaaleigenschappen (topografie, chemie, stijfheid) in een experiment bestudeerd kunnen worden. Hierdoor kunnen we in de toekomst sneller en complexere studies uitvoeren, ook met de mogelijkheid tot vertaling richting commerciële toepassingen.

Beknopte loopbaanbeschrijving

PERSONAL INFORMATION
Researcher-ID: B-3792-2014 (http://www.researcherid.com/rid/B-3792-2014)
Date of birth: 21-04-1981 (Age:38) URL for web site: http://www.rug.nl/staff/p.van.rijn www.vanrijn-lab.nl

EDUCATION
2005-2010 PhD (Organic/Physical Chemistry) Delft University of Technology (Netherlands); Supervisor (‘Promotor’): Prof. Dr. J. H. van Esch (dd/mm/yy): 07/06/2010 Title of thesis: Curved Amphipathic Oligothiophenes: Curvature directed Self-Assembly with applications in energy transfer systems and membrane curvature detection in living cells
1999-2005 BSc/MSc (Chemistry) University of Groningen (Netherlands); (dd/mm/yy): 01/09/2005

CURRENT POSITIONS
2019- BiomACS Founder & Scientific Advisor; spin-off company for biomedical research concerning bioactive implants
2018- Associate Professor (UHD); W.J. Kolff Inst., Dep. BioMed. Engin., University Medical Center Groningen, University of Groningen.
2013-2018 Assistant Professor/Principal Investigator of Independent Research-Group: W.J. Kolff Inst., Dep. BioMed. Engin., University Medical Center Groningen, University of Groningen.
2013-Present Affiliated Principal Investigator: Associated affiliation to Zernike Institute for Advanced Materials, Faculty of Natural Sciences, University of Groningen.

PREVIOUS POSITIONS
2011-2013 Alexander von Humboldt fellow: Macromolecular Materials and Interfaces, Aachen University (RWTH); DWI-Leibniz-Institute for Interactive Materials, Aachen, Germany.
2010-2011 Post-doctoral research: Macromolecular Materials and Interfaces, Aachen University (RWTH); DWI-Leibniz-Institute for Interactive Materials, Aachen, Germany.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.