Over EnTranCe

EnTranCe

Excursie georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Samenvatting en programma
EnTranCe en de Groningse Chemische Kring zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen, die u mochten overkomen door het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers van EnTranCe en/of door onvoorzichtigheid van uw kant.

Dinsdagmiddag 1 oktober is om 16:00 uur Open Dag bij EnTrance. Bestuur van de GCK heeft met EnTranCe 15-20 afgesproken dat er tenminste 15 en ten hoogste 20 plaatsen voor leden van de GCK zullen worden vrijgehouden. Deelname is volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk donderdag 26 september bij de secretaris, Dr. K. Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-5348934) of per post (Spoorlaan 31, 9753HV Haren).

EnTranCe | Centre of Expertise Energy

Samen maken we de duurzame energievoorziening van morgen

EnTranCe is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. Vanaf de opening zijn veel verschillende bedrijven als partner bij EnTranCe betrokken. Onze primaire, strategische partners zijn BAM, Gasunie, GasTerra, Gemeente Groningen, provincie Groningen, TNO en New Energy Coalition.

EnTranCe draagt bij aan de snelle overgang naar een schone en betaalbare energievoorziening. In ons expertisecentrum ontmoeten wetenschappers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen elkaar om hun kennis te delen. Samen zorgen we voor de innovaties die hard nodig zijn voor de energietransitie én we versterken de regionale kenniseconomie.

Voor onze energie gaan we steeds minder steenkool, olie en gas gebruiken. We stappen over op duurzame energie, bijvoorbeeld van zonnepanelen, windmolens of afval. Dat is een enorme verandering, waar iedereen mee te maken krijgt. Bij EnTranCe bekijken we die verandering vanuit diverse invalshoeken. Wat moet er technisch veranderen om altijd genoeg duurzame elektriciteit en warmte te hebben? Hoe kunnen en willen mensen bijdragen aan de energietransitie? Welke nieuwe regels en wetten hebben we nodig? En hoe beïnvloedt de overgang naar een duurzaam energiesysteem onze economie en arbeidsmarkt?

Met ons toegepaste onderzoek geven we antwoord op de meest prangende vragen uit de praktijk en ontwikkelen we nieuwe oplossingen en ideeën voor de energietransitie. In onze testfaciliteiten – van geavanceerde meetopstellingen tot het ‘living lab’ Ameland – kijken we wat écht werkt. En met ons onderwijs leiden we de creatieve, multidisciplinaire versnellers van morgen op. In alles wat we doen, heeft de gebruiker van de energie de hoofdrol. Het motto van EnTranCe is dan ook ‘People in Power’.

EnTranCe wil de overgang naar een schone en betaalbare energievoorziening versnellen. In ons expertisecentrum ontmoeten wetenschappers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen elkaar om hun kennis te delen. Samen zorgen we voor de innovaties die hard nodig zijn voor de energietransitie én we versterken de regionale kenniseconomie.

Het energieonderzoek van EnTranCe richt zich vooral op het niveau van een dorp, wijk, buurt of bedrijf. Daar raken de grootschalige energieleveranciers en de infrastructuur aan de kleinschalige, lokale energie-initiatieven. En daar zullen de belangrijkste doorbraken nodig zijn voor een succesvolle overgang naar een duurzame energievoorziening, waar vraag en aanbod van energie altijd in balans zijn.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.