Locatie van De kleuren van de oceaan in Poseidons verfdoos: verklaring en interpretatie

De kleuren van de oceaan in Poseidons verfdoos: verklaring en interpretatie

Sociaal Cultureel Centrum ‘t Clockhuys, Haren

Brinkhorst 3
9751 AS HAREN GN

Prijzen

In goed overleg met ’t Clockhuys vinden in de huidige Corona tijd onze bijeenkomsten plaats conform de regelgeving van het RIVM. Dit betekent:

 • We zitten in de bibliotheek
  • Daar is voldoende ruimte om op 1½ m uit elkaar te kunnen zitten. De stoelen staan op vaste plaatsen en mogen niet verplaatst worden.
  • Daar is een luchtverversingssysteem aanwezig.
 • Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar.
 • Men dient zit van te voren aan te melden bij de voorzitter/secretaris via mail (kommer.brunt@planet.nl), via telefoon (050 – 534 89 34) of per brief. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.De lijst met namen wordt dinsdag doorgegeven aan ’t Clockhuys. In verband met de wet op de privacy zal alleen een lijst met namen worden doorgegeven. De contactgegeven blijven bij het bestuur. Alleen als later blijkt dat er een mogelijk besmettingsrisico geweest kan zijn dan zal met alle deelnemers contact moeten worden opgenomen.
 • Om te voorkomen dat deelnemers van verschillende activiteiten (ongewild) door elkaar heen lopen, zijn er routes in ’t Clockhuys uitgezet die iedereen moet volgen. Dit is onze route:
  • De ingang is de normale schuifdeur aan de Kerkstraat zijde.
  • U wacht buiten bij de deur tot u door een van de bestuursleden of de huismeester wordt uitgenodigd mee te lopen.
  • Direct rechts van de ingang bij het loket van de conciërge staat ontsmettingsmiddel om de handen te reinigen.
  • Daarna loopt u mee langs de conciërge balie en dan linksaf via de gang langs de toiletten en de keuken naar de Dickensroom.
  • We betreden de bibliotheek via de Dickens room.
  • Er wordt u een stoel toegewezen. U kunt daar uw jas over de rugleuning hangen.
  • De stoelen staan allemaal 1½ m uit elkaar, opgesteld in rijen van 4 of 5 stoelen.
  • Het is beslist niet de bedoeling dat u gaat rondlopen, u wordt geacht bij uw stoel te blijven.
  • Om de verstaanbaarheid van de spreker te waarborgen wordt gebruik gemaakt van een eenvoudige geluidsinstallatie.
 • De horeca faciliteit is gesloten. Dit om weer ongecontroleerde verplaatsingen van personen door het gebouw zo veel mogelijk te voorkomen.
  • Er worden in de bibliotheek thermoskannen koffie en thee en kopjes neergezet zodat iedereen in de pauze toch iets te drinken kan nemen.
  • Tevens is het toegestaan zelf consumpties mee te nemen in geval men iets anders wil gebruiken dan koffie of thee.
 • ’t Clockhuys heeft liever niet dat u gebruik maakt van het toilet, ook weer om zoveel mogelijk personenverkeer in het gebouw te voorkomen. Als echter de nood hoog is, tsja, dan is het niet anders en dan meld u even dat u naar de toilet toe wil. Met de nodige terughoudendheid en oplettendheid (1½ m!!) kan er dan gebruik gemaakt worden van het toilet.
 • Aan het einde van de avond gaat iedereen netjes na elkaar of achterelkaar met voldoende ruimte volgens de aangegeven route weer naar buiten. Let op, de route naar buiten is een andere route dan waarlangs u bent binnen gekomen. Een van de bestuursleden of een huismeester zal de mensen naar buiten begeleiden.

Het bestuur hoop van harte dat u allen zult meewerken om conform bovenstaande regels de avond zo probleemloos en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het is voor ons allemaal nieuw en we willen er toch het beste van maken.

Als bestuur spreken we dan ook de hoop uit dat we 8 oktober met 25 personen de ALV en de zeer interessante presentatie over de achtergronden van de kleuren van de oceanen mogen beluisteren.