Over Biomassa: een mooi alternatief voor fossiele bronnen in de chemische industrie

Biomassa: een mooi alternatief voor fossiele bronnen in de chemische industrie

Avondlezing door prof.dr. H.J. Heeres georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Georganiseerd als Teams-meeting.

Biomassa: een mooi alternatief voor fossiele bronnen in de chemische industrie

Samenvatting
We staan voor een belangrijke uitdaging om de chemie te verduurzamen en een van de opties is het gebruik van biomassa als grondstof in plaats van fossiele bronnen als olie en gas. In deze presentatie zullen een aantal mogelijke routes en technologieën beschreven worden om biomassa om te zetten in chemicaliën. De nadruk zal liggen op de omzetting van biomassa naar aromaten, belangrijke bouwstenen voor de chemie voor bijvoorbeeld het maken van polymeren. Recent werk uit het lab in Groningen zal gepresenteerd worden, aangevuld met verder opschaalwerk binnen de spin off BIOBTX.

Verkorte loopbaanbeschrijving van prof.dr. H.J. Heeres
GCK-Heeres.jpgH.J. (Erik) Heeres (25-06-1963) studeerde chemie en voerde zijn PhD. onderzoek uit aan de Rijksuniversiteit Groningen (1986-1990). Daarna verrichte hij postdoctoraal onderzoek aan de Universiteit van Oxford. Van 1991-1999 was hij werkzaam bij Shell Research B.V. (Amsterdam en Pernis, Nederland) en werkte hij aan diverse toegepaste katalyse onderwerpen. Heeres startte in 1999 als universitair docent bij de afdeling Chemische Technologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2003 werd hij hier aangesteld als hoogleraar in groene chemische reactietechniek. Zijn onderzoeksinteresse betreffen de ontwikkeling van efficiënte katalytische technologie voor biomassa omzettingen, met de nadruk op biobrandstoffen (opwaardering van pyrolyseolie), platformchemicaliën (BTX, levulinezuur, hydroxymethylfurfural) en materialen uit biomassa (b.v. zetmeel modificaties). Hij zet zich in voor het valoriseren van kennis in de brede zin van het woord en is bijvoorbeeld betrokken bij het startup bedrijf BIOBTX (van hout naar plastics), de innovatie hub Oost Groningen, waar ook het omzetten van agrarische residuen naar hoogwaardige producten centraal staat, en diverse nationale en internationale onderzoek projecten.

Heeres is (co-) auteur van meer dan 250 papers in internationale peer-reviewed tijdschriften en 12 patenten op het gebied van (toegepaste) katalyse en chemische reactietechniek. Heeres is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en associate editor van het tijdschrift Fuel Processing Technology. Hij is momenteel de wetenschappelijk directeur van ENTEG, het engineering onderzoeksinstituut van de RUG.

Voor publicatielijst en gedetailleerde onderzoeksactiviteiten zie:
https://www.rug.nl/research/green-chemical-reaction-engineering/research
https://www.rug.nl/staff/h.j.heeres/research/publications.html?filter=contributiontojournal

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl.

Prijzen

Vanwege de aanscherping in de huidige corona-regels heeft het bestuur moeten besluiten om ook in maart 2021 geen fysieke bijeenkomsten te beleggen. De presentatie van donderdagavond 11 maart zal daarom worden gestreamd. Afhankelijk van de omstandigheden en regelgeving zal mogelijk ook de lezingen van 8 april gestreamd worden.
De streaming loopt via Microsoft Teams. Men hoeft hiertoe geen aparte software op z’n computer te installeren, u kunt eenvoudig de websiteversie van Teams gebruiken. Selecteer hiervoor het middelste vak “continue in this browser” of de gelijkluidende Nederlandse tekst.
Hieronder ontvangt u de link waarmee de streaming kunt bijwonen: (Houd de [ctrl]-toets ingedrukt terwijl u met de muis op de link klikt).

Click here to join the meeting Learn More | Meeting options

Met deze link kunt u donderdagavond 11 maart a.s. om 20:00 uur inloggen. In geval u problemen ondervindt met inloggen, bel (06-40006575) of mail (g.j.w.euverink@gmail.com) dan direct even met ons bestuurslid Gert-Jan Euverink, dan kan hij u, als moderator van deze Teams sessie, helpen bij het inloggen.

U wordt verzocht om tijdens de streaming uw microfoon uit te zetten om allerlei stoor- en achtergrondgeluiden te voorkomen. Tevens verzoeken we u ook om tijdens de streaming uw camera uit te zetten. Videobeelden vragen heel veel capaciteit van de verbinding en kunnen daarmee de kwaliteit van de presentatie negatief beïnvloeden.

Deel met anderen