Over PRA Health Sciences

PRA Health Sciences

Excursie naar het bioanalytisch laboratorium van PRA Health Sciences te Assen, gastheer Dr. Nico van de Merbel.

Programma

 • Ontvangst, welkom in de nieuwbouw locatie van het bioanalytisch laboratorium van PRA Health Sciences
 • Dr. Edwin Hooijschuur, Introductie
  • Ontwerp eisen aan de inrichting nieuw onderkomen, situering (labs, magazijnen, kantoren,etc.)
  • Logistiek monsters en materialen
  • Automatisering en dataverwerking
 • Dr. Nico van de Merbel en Dr. Barry van der Strate, Presentatie over de werkzaamheden in het bioanalytisch laboratorium van PRA Health Sciences
 • Rondleiding over het laboratorium
 • Discussie met afsluitende vragenronde
 • Afsluiting

Korte samenvatting excursievoorwaarden:

 • PRA Health Sciences en de Groningse Chemische Kring zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen, die u mochten overkomen door het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers en/of door onvoorzichtigheid van uw kant.
 • Aanwijzingen en instructies van de rondleider dienen stipt opgevolgd te worden.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming apparatuur aan te raken.
 • De op het complex door middel van veiligheidssignalering aangegeven verplichtingen moeten in acht genomen worden.
 • De deelnemers betreden het terrein, opstallen en installaties op eigen risico.
 • Deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

De maximale groepsgrootte voor deze excursie bedraagt 25 personen. Deelname is volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk dinsdag 17 mei bij de secretaris, Dr. K. Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-5348934) of per post (Spoorlaan 31, 9753HV Haren).