Over Membranen

Membranen

Avondlezing door prof.dr.ir. W.G.J. van der Meer  georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Membranen

Samenvatting
In mijn presentatie wil ik u meenemen in zowel de fabricage van de verschillende membranen als de toepassingen daarvan in met name het behandelen van de verschillende waterstromen, van industrieel afvalwater tot drinkwater. Verder zal ik stil staan bij de verschillende configuraties, van buisvormige tot vlakke membranen, en welke typen membranen er bestaan met ieder hun voor- en nadeel. Daarnaast wil u de potentie die membraantechnologie heeft als het gaat om tot een duurzamere samenleving te komen. Naast het sluiten van de waterkringloop op lokaal niveau, denk aan stadsniveau maar wellicht in de verre toekomst ook op wijkniveau, laat ik u zien wat membranen kunnen betekenen voor het recyclen van waardevolle grondstoffen uit de diverse waterstromen, in het bijzonder industrieel afvalwater en drinkwater.

Verkorte loopbaanbeschrijving van Prof. Dr. Ir. G.J.W. Van der Meer
GCK-MeerIn de loopbaan van Van der Meer spelen de begrippen water, innovatie en membraantechniek continu een belangrijke rol. Walter van der Meer volgde de studie Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit Delft. Als procestechnologisch ingenieur was hij sinds 1992 in dienst bij drinkwaterbedrijf Vitens. Daar maakte hij vanaf juni 2009 deel uit van de directie, met bedrijfsvoering en watertechnologie in zijn portefeuille. Vanaf februari 2012 is Van der Meer directeur van drinkwaterbedrijf Oasen.
Naast al zijn managementfuncties bleef Van der Meer actief onderzoek doen. In 2003 promoveerde hij in de Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft en van 2005 tot 2011 was hij als deeltijdhoogleraar Membrane Process Technology verbonden aan de Universiteit Twente. Van 2011 tot 2016 was hij deeltijdhoogleraar Innovatieve Waterzuiveringsprocessen bij de Technische Universiteit Delft en sinds 2016 is hij deeltijdhoogleraar bij de Universiteit Twente en bekleedt hij de leerstoel ‘Membrane Technology and Engineering for Water Purification’.

Deze leerstoel bij Universiteit Twente maakt deel uit van de onderzoeksgroep ‘Membrane Science and Technology’. De onderzoeksgroep is toonaangevend in Nederland op het gebied van fundamenteel en praktijkgericht onderzoek naar de ontwikkeling en procestechnologische toepassingen van membranen in bijvoorbeeld de watersector. De ‘Membrane Science and Technology’ groep valt onder het MESA+ instituut, een van de grootste nanotechnologie onderzoeksinstituten ter wereld.  Het hoogleraarschap bij de Universiteit Twente betekent dat Walter van der Meer één dag per week werkzaam is als bijzonder hoogleraar en verder als algemeen directeur van drinkwaterbedrijf Oasen.

Walter van der Meer is lid van Top Team Water & Maritiem van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en voorzitter van het Top Team Watertechnologie. Daarnaast is hij lid van de Nederlands Academy of Technology and Innovation [AcTI], bestuurslid van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland [Vewin] en aandeelhouder van KWR Water Research Institute.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl of kommer.brunt@planet.nl.

Prijzen

Deze bijeenkomst vindt plaats in  het Sociaal Cultureel Centrum ‘t Clockhuys in Haren.

De volgende regels zijn van toepassing:

 • De 1½ m regel is nog steeds van kracht. Daarom zitten we in de bibliotheek:
  •  Daar is voldoende ruimte om op 1½ m uit elkaar te kunnen zitten. De stoelen
    staan op vaste plaatsen en mogen niet verplaatst worden.
  • Daar is een luchtverversingssysteem aanwezig.
  • U dient een geldige QR-code te kunnen laten zien
  • Toiletten zijn toegankelijk
  • Consumpties kunnen gewoon aan de bar besteld worden