Over Hoe kunnen we de landbouw verduurzamen?

Hoe kunnen we de landbouw verduurzamen?

Avondlezing door Eline en Sytze Keuning georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.
De leing wordt om 19.30 uur voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering.

Hoe kunnen we de landbouw verduurzamen?

Samenvatting
De landbouw staat voor een grote opgave om te verduurzamen. De stikstofproblematiek hangt boven de sector als een zwaard van Damocles, naast nog vele andere uitdagingen als verdroging, vernatting, verdichting, verzilting, verbetering van de biodiversiteit, beheer van het landschap  en last but not least ook nog eens bestaanszekerheid van de boer en zijn of haar bedrijf.

Er zijn beleidsmatige oplossingen in de maak zoals de uitkoop van bedrijven die grenzen aan natuurgebieden, gedwongen krimp van de veestapel, beperking van de stikstofinput. Maar ook technische zoals luchtwassers om ammoniak af te vangen, emissieremmende vloerroosters, het vergisten van dagverse mest. Dit zijn allemaal oplossingsrichtingen waaraan wordt gewerkt.

In onze presentatie willen we met u nog een derde weg verkennen en ingaan op wat de bodem en met name de bodembiologie kan betekenen bij het tackelen van de problemen en hoe dit mede kan bijdragen aan het verduurzamen van de landbouw. 

De wereld schoner, duurzamer en mooier maken met behulp van biologische oplossingen, dat is waar Bioclear earth voor staat. Biologische oplossingen zijn efficiënt, vergen weinig energie, leveren minder afval en kosten vaak ook nog minder. Dat noemen wij de kracht van de natuur. Voor het realiseren van een gezonde bodem, hernieuwbare energiebronnen en schone productieprocessen zijn kennis en technologie nodig, maar ook creativiteit, visie en doorzettingsvermogen. Bij Bioclear earth zien we dat als een inspirerende uitdaging.

Loopbaan Sytze Keuning
GCK-Sytze KeuningSytze Keuning, geboren en getogen als boerzoon in het zuiden van Friesland, studeerde scheikunde en biotechnologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1988 richtte hij in samenwerking met de RUG Bioclear op,  destijds een van de eerste commerciële spin-offs van de RUG. Binnen Bioclear richt Sytze zich op bodem gerelateerde onderwerpen, o.a.  in de landbouw. Hij is al tien jaar columnist voor het tijdschrift Bodem.

Loopbaan Eline Keuning
GCK-Eline KeuningEline Keuning studeerde Moleculaire biologie en Scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie startte zij in februari 2018 als adviseur biotechnologie bij Bioclear earth. Tegenwoordig richt Eline zich o.a. op de stikstofkringloop, mestgebruik en de gezondheid van landbouw- en natuurbodems.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl of kommer.brunt@planet.nl.