Over Excursie naar Zernike Advanced Processing (ZAP) Groningen

Excursie naar Zernike Advanced Processing (ZAP) Groningen

Programma:

 • Ontvangst
 • Presentatie over de activiteiten ZAP
 • Rondleiding door de technische ruimte
 • Discussie met afsluitende vragenronde
 • Afsluiting met een drankje

Korte samenvatting excursievoorwaarden:

 • ZAP en de Groningse Chemische Kring zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen, die u mochten overkomen door het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers en/of door onvoorzichtigheid van uw kant.
 • Aanwijzingen en instructies van de rondleider dienen stipt opgevolgd te worden.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming apparatuur aan te raken.
 • De op het complex door middel van veiligheidssignalering aangegeven verplichtingen moeten in acht genomen worden.
 • De deelnemers betreden het terrein, opstallen en installaties op eigen risico.

 De maximale groepsgrootte voor deze excursie bedraagt ongeveer 20 personen. Deelname is volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk woensdag 10 mei bij de Kommer Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-534 89 348) of per post (Spoorlaan 31, 9753 HV Haren).

GCK-ZAP-1aZAP is een samenwerkingsverband van:

 • Hanzehogeschool Groningen (lead partner)
 • Noorderpoort
 • Rijksuniversiteit Groningen

GCk-ZAP-2Bedrijven kunnen bij ZAP terecht met uiteenlopende onderzoeksvragen. ZAP staat voor Zernike Advanced Processing. De ZAP faciliteit is een proeftuin voor onderzoek en onderwijs. Het is een semi-industriële leer-werkomgeving waar kennisinstellingen en ondernemingen samenwerken aan onderzoeksvraagstukken. In ZAP kunnen ideeën en processen opgeschaald worden naar 'proof of concept' (TRL 4-6). Zo kunnen bedrijven de marktpotentie van hun product testen. Dit onderzoek is met name gericht op groene chemie en bioprocestechnologie.
Binnen ZAP wordt gewerkt met resten van biomassa. Voorbeelden van biomassa zijn suikerbieten, aardappelen, gras, snoeimateriaal, lupine, hennep en meer. Biomassa wordt, door verbranding, gebruikt als opwekker van energie. Een nadeel hiervan is dat de biomassa zo onvoldoende oplevert. Onderzoek in ZAP richt zich op het verwaarden van biomassa: het richt zich op biobased producten met behulp van groene chemie, bioraffinage en smart processing. Met andere woorden, met welke toepassing leveren de componenten uit de biomassa het meest op. Grondstoffen uit biomassa worden verwerkt in materialen of gebruikt in de farmaceutische industrie, cosmetica, nutraceutica en kleding industrie. Een mooi regionaal voorbeeld is het verwaarden van garnalendoppen.

GCK-ZAP-3In deze unieke faciliteit kunnen ondernemers laboratoriumuitkomsten testen en opschalen in een semi-industriële omgeving. Dit zijn belangrijke stappen om te komen tot een markt-klaar product. Daarnaast worden jonge professionals beter opgeleid, zijn er bij- en herscholingsmogelijkheden, wordt onderzoek voor mkb en start-ups gefaciliteerd en zal ZAP Groningen uiteindelijk arbeidsplaatsen opleveren.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar kommer.brunt@planet.nl.

Prijzen

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk woensdag 10 mei bij de Kommer Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-534 89 348) of per post (Spoorlaan 31, 9753 HV Haren).