Locatie van Excursie naar Zernike Advanced Processing (ZAP) Groningen

Excursie naar Zernike Advanced Processing (ZAP) Groningen

Zernike Advanced Processing (ZAP) Groningen

Zernikelaan 17
9747 AA GRONINGEN

Prijzen

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk woensdag 10 mei bij de Kommer Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-534 89 348) of per post (Spoorlaan 31, 9753 HV Haren).