Over Excursie naar Solanic in Gasselternijveen

Excursie naar Solanic in Gasselternijveen

Solanic is onderdeel van de Royal AVEBE groep en de producent van aardappeleiwitten. Naast een introductie over de moderne winning van het aardappeleiwit, zullen we ook een rondgang maken door de fabriek.

Programma:

 • Ontvangst, welkom
 • Presentatie activiteiten Solanic, het industriële winningsproces van aardappeleiwit en toepassingen van het aardappeleiwit
 • Rondgang door de fabriek
 • Discussie met afsluitende vragenronde
 • Afsluiting

Korte samenvatting excursievoorwaarden:

 • Royal AVEBE en de Groningse Chemische Kring zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen, die u mochten overkomen door het niet opvolgen van aanwijzingen van Royal AVEBE medewerkers en/of door onvoorzichtigheid van uw kant.
 • Voorafgaand aan het bezoek dient thuis online eerst de Royal AVEBE veiligheidsfilm te worden bekeken. Dit kan:
 • In verband met de verplichte Persoonlijke Bescherming Maatregelen (PBM’s) dienen er onder andere veiligheidsschoenen gedragen te worden. Deze zijn op de locatie aanwezig maar mogelijk niet de aantallen van alle gewenste maten. Gelieve uw schoenmaat bij uw aanmelding voor de excursie op te geven. Het GCK bestuur zal een lijstje met aanmeldingen en schoenmaten doorgegeven aan Royal AVEBE zodat ze de passende veiligheidsschoenen kunnen klaarzetten.
 • Aanwijzingen en instructies van de rondleider dienen stipt opgevolgd te worden.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming apparatuur aan te raken.
 • De op het complex door middel van veiligheidssignalering aangegeven verplichtingen moeten in acht genomen worden.
 • De deelnemers betreden het terrein, opstallen en installaties op eigen risico.
 • Deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

De maximale groepsgrootte voor deze excursie bedraagt ca. 25 personen. Deelname is volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk woensdag 20 september bij de secretaris, Dr. K. Brunt bij voorkeur per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), maar telefonisch (050-5348934) of per post (Spoorlaan 31, 9753HV Haren) is ook mogelijk.

Solanic aardappeleiwit
GCK-AVEBE-2In de wereldwijde transitie naar plant-based bevindt de aardappel zich in het centrum van de voedselindustrie. Plantaardig Solanic aardappeleiwit is daarbij een ideale oplossing op nutritioneel, en functioneel gebied. Het is een van de weinige plantaardige eiwitten, beschikbaar gemaakt op grote schaal, met een goede water oplosbaarheid. Het is vrij van allergenen, kosher, halal, en FSSC22000 gecertificeerd. Eigenschappen als emulgeren, geleren, en schuimen maken Solanic een unieke speler in de markt van dairy-, kippenei-, en vlees-vervangers, maar ook in het veld van confectionary toepassingen is Solanic uniek. De scheiding van het aardappeleiwit in 2 verschillende fracties, genaamd Solanic®200 en Solanic®300 geeft Solanic een verdere mogelijkheid om gerichte oplossingen te leveren aan onze klanten toegespitst op de gewenste functionaliteit in het eindproduct. Tot slot, de combinatie van aardappelzetmeel en Solanic®300 in de zogenaamde Perfectasol® producten zijn zeer waardevolle ingrediënten in de toolbox van onze klanten. Tijdens de rondleiding worden de productielijnen van Solanic bezocht, naast ook een deel van de aardappelzetmeel fabriek op de locatie Avebe Gasselternijveen.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar kommer.brunt@planet.nl.

Prijzen

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk woensdag 20 september bij de Kommer Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-534 89 348) of per post (Spoorlaan 31, 9753 HV Haren).