Over Waterstof uit zeewater

Waterstof uit zeewater

Avondlezing door dr. M Saakes georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Waterstof uit zeewater

Samenvatting
GCK-Water-electrolyseDirecte zeewater elektrolyse levert chloorvorming op aan de pluspool en neerslagvorming aan de minpool. Zeewater kan worden benut als bron van water voor de winning van waterstof zonder tot ontzouting over te gaan door een aangepast elektrolyseproces. Meerdere routes voor gebruik van zeewater als waterbron voor de winning van waterstofzijn mogelijk zonder dat aan ontzouting wordt gedaan. Een aantal nieuwe processen wordt getoond om waterstof met zeewater te maken.
Inhoudelijk kan ik pas donderdag 8 februari op de materie ingaan omdat ik nu nog gebonden ben aan geheimhouding in verband met octrooien.

Verkorte loopbaanbeschrijving van Dr. Michel Saakes
GCK-Saakes1978-1984 Scheikunde studie Rijsuniversiteit Utrecht
1984-1988 Promotieonderzoek elektrochemie bij  Prof. Dr. Jan Sluyters
18 maart 1991 Promotie
1988-2005 TNO: Milieu – elektrochemie en energieopslag
2006 -heden Thema coördinator Wetsus
2006-2019 Magneto Special AnodesB.V.: Electrokatalysatoren
2010-2015 Centurion AccumulatorenB.V.: Batterijen
Oktober 2021-heden Lector NHL: Waterslim waterstof.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl of kommer.brunt@planet.nl.

Prijzen

De lezing vindt plaats in het Sociaal Cultureel Centrum ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren, telefoon 050 - 533 95 60 (tevens ingang aan de Kerkstraat naast de oude lagere school en via de lift in de parkeergarage Voorhorst).

Voldoende parkeergelegenheid in de parkeergarage Voorhorst (te bereiken via de Hortuslaan) van het winkelcentrum de Brinkhorst en bij het Haderaplein achter het gemeentehuis Haren.