Over Recycling, terugwinning en scheiding van kunststoffen

Recycling, terugwinning en scheiding van kunststoffen

Excursie georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Samenvatting

Programma:

 • Ontvangst (gastheren Martin Ettema en Aucke Bergsma)
 • Presentatie over de kunststof recycling activiteiten van Omrin.
 • Rondleiding door het bedrijf
 • Discussie met afsluitende vragenronde
 • Afsluiting

Korte samenvatting excursievoorwaarden:

 • Omrin en de Groningse Chemische Kring zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen, die u mochten overkomen door het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers en/of door onvoorzichtigheid van uw kant.
 • Aanwijzingen en instructies van de rondleider dienen stipt opgevolgd te worden.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming apparatuur aan te raken.
 • De op het complex door middel van veiligheidssignalering aangegeven verplichtingen moeten in acht genomen worden.
 • De deelnemers betreden het terrein, opstallen en installaties op eigen risico.
 • Deelnemers dienen een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

De maximale groepsgrootte voor deze excursie bedraagt 20 personen.
Deelname is volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. 

Bij Omrin wordt met nascheiding onder andere een mix van verschillende soorten kunststoffen uit het restafval gewonnen. Om te kunnen worden gerecycled, is verdere sortering noodzakelijk. Bij andere verwerkers worden de kunststoffen verder gescheiden in verschillende soorten zoals PP, PE, en PET.

Regranulaat als grondstof
De industrie kan er in deze fase nog niets mee. Het materiaal is nog te vervuild en te groot en moet daarom worden gewassen en versnipperd. Om het materiaal te kunnen hergebruiken, moet het voldoen aan strikte kwaliteitseisen voor de zuiverheid. De kunststof wordt door middel van smeltfiltreren omgezet naar korrels. Oftewel regranulaat.

Nieuwe kunststofproducten
Dit kan in verschillende kleuren worden gefabriceerd en is geschikt voor gebruik in nieuwe producten zoals huishoudelijke apparatuur of kleding. Zo kunt u de plastic tas, broodzak of ander verpakkingsmateriaal dat u heeft weggegooid, weer terug vinden in uw nieuwe stofzuiger, koffiezetapparaat, krat of fleecetrui.

Afspraken over recycling
Landelijk zijn er afspraken gemaakt over het hergebruiken van plastic en kunststof verpakkingsafval. De gemeenten in het werkgebied van Omrin hebben er, samen met Omrin, voor gekozen om -door nascheiding- invulling te geven aan deze afspraken. Omrin kan, met haar state-of-the-art nascheidingstechniek, het plastic en kunststof verpakkingsafval efficiënt uit het restafval halen en weer inzetten als grondstof.
Sinds 2015 haalt Omrin ook de drankenkartons met haar nascheidingsinstallatie uit het huishoudelijk restafval. Omrin verwerkt ongeveer 200.000 ton restafval per jaar, de ambitie is om daar jaarlijks tenminste 4.000 ton drankenkartons uit te sorteren.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Prijzen

Opgave deelname van leden en belangstellenden uiterlijk woensdag 20 september bij de secretaris, Dr. K. Brunt per e-mail (kommer.brunt@planet.nl), per telefoon (050-5348934) of per post (Spoorlaan 31, 9753HV Haren).