Over Biomimetische onderwaterlijmen: een complex (coacervaat) verhaal

Biomimetische onderwaterlijmen: een complex (coacervaat) verhaal

Avondlezing door prof.dr. Marleen Kamperman georganiseerd door de Groningse Chemische Kring.

Biomimetische onderwaterlijmen: een complex (coacervaat) verhaal

Samenvatting
De natuur zit vol met dieren en planten waar de wetenschap met bewondering naar kijkt, omdat ze fantastische eigenschappen hebben. Een mooi voorbeeld is de zandkasteelworm. De worm bouwt een cilindervormig huisje door stukjes schelp en steentjes aan elkaar te plakken, en dat geheel onder water. De lijm, die de worm hiervoor produceert, bestaat uit een mengsel van positief en negatief geladen eiwitpolymeren. Dit mengsel is zeer geschikt als onderwaterlijm door een principe dat complex coacervatie wordt genoemd. Geïnspireerd door de zandkasteelworm ontwikkelen wij synthetische polymeren om zo sterke onderwaterlijmen te creëren. In deze presentatie geef ik een overzicht van verschillende fascinerende natuurlijke materialen en laat ik zien hoe wij deze voorbeelden vertalen naar synthetische materialen.

Verkorte loopbaanbeschrijving van Prof. Dr. Marleen Kamperman
GCK-KampermanChemicus Marleen Kamperman, gespecialiseerd in polymeerchemie, studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 promoveerde ze aan de Cornell University in Ithaca (VS). Daarna werkte ze twee jaar als postdoctoraal onderzoeker aan het Leibniz Institute for New Materials in Saarland (Duitsland). In 2010 ging ze bij Universiteit Wageningen aan de slag, eerst als Assistant Professor en later als Associate Professor. In september 2018 werd ze benoemd als hoogleraar Polymer Science bij het Zernike Insititute for Advanced Materials aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar gck@kncv.nl of kommer.brunt@planet.nl.

Prijzen

Met ingang van 25 september is er weer een versoepeling in de Corona regels. Afgezien van enkele basisregels (goed handen wassen, geen handen geven, bij klachten thuisblijven) kunnen we weer helemaal vrij in het Clockhuys bijeenkomen. ’t Clockhuys vraagt niet naar QR-codes en/of een gezondheidsverklaring. 1,5 m afstand is geen vereiste meer. ’t Clockhuys legt de verantwoordelijkheid volledig terug bij de mensen zelf.
Om het on-line tijdperk niet abrupt te stoppen wordt deze keer nog éénmaal simultaan naast de live presentatie een Teams presentatie door Gert-Jan Euverink verzorgd. Vanwege de goede ventilatie blijven we vooraleerst nog in de bibliotheek bijeenkomen.
Degenen die de presentatie van prof. Dr. Kamperman in het Clockhuys willen bijwonen worden vriendelijk verzocht zich (per mail, telefoon of brief) aan te melden bij de voorzitter/secretaris.
Met deze link kunt u donderdagavond 7 oktober a.s. om 20:00 uur inloggen. In geval u problemen ondervindt met inloggen, bel (06-40006575) of mail ( g.j.w.euverink@gmail.com ) dan direct even met ons bestuurslid Gert-Jan Euverink, dan kan hij u, als moderator van deze Teams sessie, helpen bij het inloggen.
U wordt verzocht om tijdens de streaming uw microfoon uit te zetten om allerlei stoor- en achtergrondgeluiden te voorkomen. Tevens verzoeken we u ook om tijdens de streaming uw camera uit te zetten. Videobeelden vragen heel veel capaciteit van de verbinding en kunnen daarmee de kwaliteit van de presentatie negatief beïnvloeden.