Locatie van Biomimetische onderwaterlijmen: een complex (coacervaat) verhaal

Biomimetische onderwaterlijmen: een complex (coacervaat) verhaal

Sociaal Cultureel Centrum ‘t Clockhuys, Haren

Brinkhorst 3
9751 AS HAREN GN

Sociaal Cultureel Centrum ‘t Clockhuys
Brinkhorst 3
9751 AS  Haren

Prijzen

Met ingang van 25 september is er weer een versoepeling in de Corona regels. Afgezien van enkele basisregels (goed handen wassen, geen handen geven, bij klachten thuisblijven) kunnen we weer helemaal vrij in het Clockhuys bijeenkomen. ’t Clockhuys vraagt niet naar QR-codes en/of een gezondheidsverklaring. 1,5 m afstand is geen vereiste meer. ’t Clockhuys legt de verantwoordelijkheid volledig terug bij de mensen zelf.
Om het on-line tijdperk niet abrupt te stoppen wordt deze keer nog éénmaal simultaan naast de live presentatie een Teams presentatie door Gert-Jan Euverink verzorgd. Vanwege de goede ventilatie blijven we vooraleerst nog in de bibliotheek bijeenkomen.
Degenen die de presentatie van prof. Dr. Kamperman in het Clockhuys willen bijwonen worden vriendelijk verzocht zich (per mail, telefoon of brief) aan te melden bij de voorzitter/secretaris.
Met deze link kunt u donderdagavond 7 oktober a.s. om 20:00 uur inloggen. In geval u problemen ondervindt met inloggen, bel (06-40006575) of mail ( g.j.w.euverink@gmail.com ) dan direct even met ons bestuurslid Gert-Jan Euverink, dan kan hij u, als moderator van deze Teams sessie, helpen bij het inloggen.
U wordt verzocht om tijdens de streaming uw microfoon uit te zetten om allerlei stoor- en achtergrondgeluiden te voorkomen. Tevens verzoeken we u ook om tijdens de streaming uw camera uit te zetten. Videobeelden vragen heel veel capaciteit van de verbinding en kunnen daarmee de kwaliteit van de presentatie negatief beïnvloeden.

Deel met anderen